แผนกวิชาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 
นายณัฐพงษ์ อินทราย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ