แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

นายณัฐพงษ์ อินทราย
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ