แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

นายณัฏฐชัย อ้ายฝอย
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายภาสกร เชื้อเมืองพาน
ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายวิทยากร เครือกลางรงค์
ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายอนันต์ วงศ์จันต๊ะ
ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายปฏิภาณ คำรินทร์
ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายณัฐวรรษ ปันฟอง
ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ