แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 

นายอาทิตย์ วิหก
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงาน

นายฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ
ครูแผนกวิชาช่างกลโรงาน
นายสรศักดิ์ ฉันทะวงค์
ครูแผนกวิชาช่างกลโรงาน
นายศุภวิชญ์ สุภาเชื้อ
ครูแผนกวิชาช่างกลโรงาน
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ