ทำเนียบผู้บริหาร
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
   ฝ่ายวิชาการQR-CODE
กลุ่มรับปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์
Automotive Center


QR-CODE
แก้วเซรามิคจากกากกาแฟ


QR CODE
แยมลูกหว้า


QR CODE
อาลัวกระถิน

 


 
   ประวัติวิทยาลัย
   วิสัยทัศน์พันธกิจ
   ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
   จำนวนบุคลากร
  จำนวนนักเรียน นักศึกษา
   หลักสูตร การเรียน
   วัสดุ ครุภัณฑ์
   อาคารสถานที่
   ตลาดแรงงาน
   สถานประกอบการ
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
   เอกสารดาวน์โหลด
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  แผนกวิชาการตลาด
  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  แผนกวิชาก่อสร้าง
  เจ้าหนาที่สำนักงาน
  แม่บ้าน/นักการฯ/พนักงานขับรถ
  ข้อมูล SAR ปี 2558
  ข้อมูล SAR ปี 2559
  ข้อมูล SAR ปี 2560
  ข้อมูล SAR ปี 2561
  ข้อมูล SAR ปี 2562
  ข้อมูล SAR ปี 2563
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
 สำนักงานคณะกรรมการฯ
 สำนักอำนวยการ
 สำนักความร่วมมือ
 สำนักติดตามและประเมินผลฯ
 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
 สำนักนโยบายและแผนฯ
 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
 สำนักวิจัยและพัฒนาฯ

ข่าวประกาศ
02/05/2021 ประกาศผลคะแนนการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2563
03/08/2020 ประกาศผลคะแนนการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2562
22/06/2020 มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการปพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)
23/03/2020 มาตราการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ฉบับที่ 2
18/03/2020 มาตราการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ฉบับที่ 1
ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
28/07/2021 การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
03/02/2021 รายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564
15/01/2021รายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564
14/12/2020 การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
27/11/2020 หยุดการเรียนการสอนและกำหนดการเรียนการสอนชดเชย
20/10/2020 ประกาศการเปิด-ปิดภาคเรียน 2563
ข่าวประกาศรับสมัครบุคลากร
26/05/2021 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูวิทยาศาสตร์ และครูคณิตศาสตร์)
17/05/2021 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูคณิตศาสตร์)
06/05/2021 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูวิทยาศาสตร์)
27/04/2021 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูวิทยาศาสตร์ และครูคณิตศาสตร์)
29/03/2021 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
15/03/2021 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ข่าวประกาศประกวดราคา
21/10/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ 2564
 
ข่าวอาชีวประชาสัมพันธ์
18/10/2021 นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี รวมพลัง อาชีวะฯ เมืองดอกบัว
11/10/2021 “ตรีนุช” เร่งเครื่องยกระดับอาชีวะเอกชน
11/10/2021 วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ได้รับรางวัลการประกวดโครงงาน โคก หนอง นา โมเดล สไตล์ กศน
11/10/2021“บิ๊กป้อม” ตรวจฉีดวัคซีนเด็กสระแก้วรับเปิดเทอม2ปลอดภัย-ชม Fix It Center

กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพเถิน

ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนลูกเสือวิสามัญ 2/64
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

โครงการมอบเสื้อกันหนาว สู้ภัยหนาว
วันที่ 30 ตุลาคม 2564  

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วันที่ 28 ตุลาคม 2564

รับมอบโต๊ะ เก้าอี้ ท่อน้ำ PVC จากบริษัท ไทยไปท์ ภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 

ร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2564

 

 

    :: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ